عقد تفاهمنامۀ علمی میان مرکز مطالعات استراتیژیک ومنطقوی و پوهنتون خصوصی سلام

بر بنیاد توافقات قبلی میان مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و پوهنتون خصوصی سلام، به منظور همکاری و برقراری ارتباط و بهره مندی از تجارب و ظرفیت های طرفین به تاریخ ۲۹ثور سال روان در مقر ریاست مرکز مطالعات، توسط رئیس مرکز و رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام به امضاء رسید.
در ابتدای مراسم عقد این تفاهنامه، محترم استاد نصیر احمد نویدی رئیس مرکز مطالعات، ضمن خوش آمدید گوئی هیئت پوهنتون سلام و اظهار خورسندی با عقد این تفاهمنامه، امضای این تفاهمنامه را موافق بر وفق برنامه های استراتیژیکی این مرکز دانسته تاکید کرد که مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در صدد تأمین و گسترش روابط با نهاد های اکادمیک ملی(دولتی-خصوصی) و بین المللی می باشد. به همین منظور روابط با پوهنتون ها را به خاطر ظرفیت سازی جوانان در اولویت کاری خویش قرار داده است.
سپس محترم استاد عبید الله پیمان رئیس فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون نیز از امضای تفاهمنامه اظهار خورسندی نموده مشوره های سودمندی را در زمینه استفادۀ هرچه بهتر جوانان از ظرفیت های آموزشی و تحقیقی مرکز با رئیس مرکز شریک ساخت که با خرسندی پذیرفته شد. و در فرجام تفاهمنامۀ همکاری هر دو جانب به اجرائی شدن هرچه زودتر موارد شامل در تفاهمنامه تاکید نموده اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *