روابط کابل-عشق‌آباد و اهمیت خط آهن میان دو کشور

رئیس جمهور غنی روز شنبه (۶ قوس ۱۳۹۵) در “کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار” که تحت ریاست بانکی مون سرمنشی سازمان

بیشتر بخوانید