تحليل هفته

تحليل هفته-شماره: 38 (از 21 الی 28 سرطان 1392 هـ ش)

   آنچه در این شماره می‌‌‌خوانید: بخش سیاسی .1 گزینۀ صفر؛ خروج کامل نیرو‌های خارجی پس از 2014 از افغانستان .2 مجلس سنا: خطر جنگ داخلی پس از خروج کامل نیرو‌های امریکایی .3 مذاکرات قطر به بن بست رسید تصویب قانون ثبت و احوال نفوس: ذکر قومیت در تذکره رد شد بخش اقتصادی .1 پروژه […]

تحلیل هفته-شماره: 36 (از 8سرطان الی 14 سرطان 1392 هـ ش)

  تحلیل هفته این نشریه مجموعه از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی كشور تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در هفتۀ که گذشت: حامد کرزی: برخی کشورها در تلاش […]

تحلیل هفته-شماره: 35 (از 1 سرطان الی 7 سرطان 1392 هـ ش)

    تحلیل هفته این نشریه مجموعه از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی كشور تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در هفته که گذشت: بر افراشته شدن پرچم طالبان […]

تحلیل هفته-شماره: 34 (از 25 31 جوزا 1392 هـ ش)

  تحلیل هفته   این نشریه مجموعه از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی كشور تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند.     افغانستان در هفته که گذشت گشایش دفتر طالبان […]

تحلیل هفته-شماره: 32 (از 11 الی 16 جوزا 1392 هـ ش)

تحلیل هفته این نشریه مجموعه از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتیو اقتصادی کشور، تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن استفاده نمايند. افغانستان در هفته که گذشت سفر هيأت طالبان به ايران و ملاقات آنها […]

تحلیل هفته-شماره: 31 (از 4 الی 10جوزا 1392 هـ ش)

    تحلیل هفته شماره: 31 (از 4الی 10جوزا 1392 هـ ش)   افغانستان در هفتۀ که گذشت! ادامه تظاهرات استادان و محصلين پوهنتون كابل در مخالفت به فيصله حكومت مبني بر بركناري رئيس و يك استاد فاكولته علوم اجتماعي از جمله موضوعات مهم هفته قبل بود. به نظر شماري تحليل گران، حكومت در قضيه […]

تحلیل هفته-شماره: 30 (از 28 ثور الی 3 جوزا 1392 هـ ش)

  این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در هفتۀ که گذشت! پایان سفر […]

تحلیل هفته-شماره: 29 (از 21 الی 27 ثور 1392 هـ ش)

  تحلیل هفته! شماره: 29 (از 21 الی 27 ثور 1392 هـ ش)   این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و […]

تحلیل هفته-شماره: 28 (از 14 الی 20 ثور 1392 هـ ش)

تحلیل هفته! شماره:  28(از 14 الی 20 ثور 1392 هـ ش) این نشریه مجموعه ای از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از […]

تحلیل هفته! شماره: 27 (از 7 الی 13 ثور 1392 هـ ش)

  تحلیل هفته! شماره:  27 (از 7 الی 13 ثور 1392 هـ ش)  این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در هفتۀ که […]

تحلیل هفته-شماره: ۲۶ (از اول الی ۷ ثور ۱۳۹۲ هـ ش

   تحلیل هفته! شماره : 26 این نشریه مجموعه اي از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در […]

تحلیل هفته! شماره: 25 (از 24 الی 30 حمل 1392 هـ ش)

    تحلیل هفته!   شماره: 25 (از 24 الی 30 حمل 1392 هـ ش) این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها […]

تحلیل هفته ( افغانستان در هفتۀ که گذشت ) – شماره 24

تحلیل هفته! شماره : 24 این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند.  افغانستان در هفتۀ که گذشت! آمدن هيئت […]

تحلیل هفته! از 12 حوت الی 18 حوت 1391 هـ ش

افغانستان در هفتۀ که گذشت! فاش كردن عزم امريكا مبنی بر نگاه داشتن 20.000 هزار نيرو در افغانستان، توسط فرماندۀ ارشد نيروهای نظامی امريكا در خاور ميانه از جمله اخبار مهم هفتۀ قبل بود. تحلیل گران به اين نظر هستند كه امريكا در عقب حضور خود در افغانستان اهداف استراتيژيك بزرگ دارد و به اساس […]