سیمه او نړۍ

کرزی: هیچ حکومتی خط دیورند را نمی پذیرد زیرا افغان ها اورا نفرین می کنند

    حامد کرزی در یک نشست خبری در کابل با اشاره به درگیری های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان، گفت که تلاش های پاکستان جهت به رسمیت شناخته شدن خط دیورند از سوی افغان ها، هرگز موفق نخواهد بود. وی تحرکات اخیر در ولسوالی گوشتهٔ ننگرهار را حرکتی هدفمندانه از سوی پاکستان خوانده […]