اخبار مرکز »اخرین انتشارات

“د امنيتي تړون علمي او حقوقي ارزونه” کتاب چاپ شو

تاریخ نشر: ۱۳۹۳-۰۳-۱۰

په دغه ستراتېژيکه رساله کې د اوولسو پوهانو او سياسي شنونکو له خوا، د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون لپاره د چمتو شوي متن په اړه تفصيلي بحثونه شوي او د هېواد لپاره يې ګټې او زيانونه څېړل شوي دي.

9 (2)

مطالب مرتبط :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *