اخبار مرکز »اخرین انتشارات »مجلۀ تحليل »نشرات مرکز

مجلۀ تحلیل به نشر رسید

تاریخ نشر: ۱۳۹۲-۰۲-۰۴

مجلۀ تحلیل

څیړنیزه او علمی شپږ میاشتنئ مجله

لومړی کال، لومړی ګڼه، میزان – حوت ۱۳۹۱ هـ ش

موضوعات:

وضعیت ناهنجار امریکا در افغانستان

لومړی بن او د نظام او سولې په اړه نیمګړې مراجع!

راه بیرون رفت از بحران افغانستان، معیارها، موانع وراه حل ها

بررسی طرحهای صلح برای افغانستان

د منځنی ختیځ انقلابونه، لاملونه، پایلې او غبرګونونه

مطالب مرتبط :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *