در بارۀ مرکز

به مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی (CSRS) خوش آمدید، CSRS یک نهاد مستقل می باشد که از سال ۲۰۰۹ در کابل و برخی ولایات کشور فعالیت دارد.

برای شناسایی بیشتر از مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی به بخش های ذیل مراجعه نمایید:

شورای علمی

معرفی مرکز

پژوهشگران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *