پژوهشگران


حکمت الله “
ځلاند”

حکمت الله ځلاند په ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو  مرکز کې څېړونکی او د نشراتو مسوول دی. د لیسانس په کچه زده کړې لری. ښاغلی ځلاند د افغانستان د بهرنی سیاست، له ګاونډیانو سره د افغانستان اړیکې او سیمه ییزو جیو پولیټکس بدلونونو په برخو کې څېړنې کوی.

  • د اړېکې شمېره: ۰۰۹۳۷۷۵۴۵۴۰۴۸
  • برېښنالیک: hekmat.zaland@gmail.com

احمد بلال “خلیل”

احمد بلال خلیل په ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو  مرکز کې څېړونکی دی. د لیسانس په کچه زده کړې لری. ښاغلی خلیل د افغانستان د کورنی او بهرنی سیاست، له ګاونډیانو سره د افغانستان اړیکې او سیمه ییزو جیو اقتصادی او جیو پولیټکس بدلونونو په برخو کې څېړنې کوی.

احمد شاه “راشد”

احمد شاه راشد په ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو  مرکز کې څېړونکی دی. د لیسانس په کچه زده کړې لری. ښاغلی راشد د افغانستان د بهرنی سیاست، له ګاونډیانو سره  د افغانستان اړیکې او  سیمه ییزو مهمو پېښو په برخو کې څېړنې کوی.

  • د اړېکې شمېره:۰۰۹۳۷۸۴۲۴۹۴۲۱
  • برېښنالیک: ahmadshahr786@gmail.com

 


ضیاءالاسلام شیرانی

ضیاءالاسلام شیرانی د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو په مرکز کې څېړونکی او د “اوونۍ تحلیل” مسؤول دی. د ماسټرۍ په کچه زده کړې لری. شیرانی د ګاونډیانو سره د افغانستان د اړیکو او په ځانګړې توګه د پاک – افغان اړیکو   په برخه کې څېړنې کوی.

  • د اړېکې شمېره: ۰۰۹۳۷۶۴۷۴۷۵۴۸
  • برېښنالیک: Zi.shirani@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *