قضیه تعلیم دختران؛ چالش بزرگ برای امارت اسلامی

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید. ___________________________________________________________________ آنچه درین شماره … ادامه خواندن قضیه تعلیم دختران؛ چالش بزرگ برای امارت اسلامی