از نگرانی‌ها تا احتمال اقدام نظامی روسیه در افغانستان

  ضمیر کابلوف نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، اخیرا از احتمال اقدام نظامی روسیه در برابر گروه “دولت

بیشتر بخوانید