«افغانستان په تېره یوه‌نیمه لسیزه کې» څېړنیز او تحلیلی راپور بشپړ شو

په تېره یوه‌نیمه لسیزه کې د هېواد د مهمو سکتورونو د وضعیت په تړاو د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز

بیشتر بخوانید