بن‌بست صلح در کشور و راه بیرون رفت

  تلاش‌های پایان دادن به جنگ در افغانستان از چندین سال به این‌سو جریان دارد، ولی این روند تاکنون توفیقی

بیشتر بخوانید