نقش خارجی‌ها در گسترش فساد اداری در افغانستان

فساد اداری از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت و مردم افغانستان به شمار می‌رود که در طول یک‌ونیم دهۀ گذشته حکومت افغانستان

بیشتر بخوانید