نگاهی به آتش‌بس موقت و تاثیرش بر پروسۀ صلح

  گروه طالبان برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۱ و آغاز جنگ برضد حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در

بیشتر بخوانید