وضعیت بی‌جاشده‌گان داخلی در افغانستان

  بربنیاد گزارش ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (OCHA)، از آغاز سال ۲۰۱۸م تا ۱۹ فبروری این سال

بیشتر بخوانید