آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۷ و مشکلات موجود در معارف افغانستان

  مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوی/ ضياءالاسلام شيرانی سال تعلیمی ۱۳۹۷هـ ش در مناطق سرد سیر کشور با نواختن زنگ

بیشتر بخوانید