۲۶ دلو و داستان مبارزه افغان‌ ها

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنچه درین شماره می‌خوانید: •

بیشتر بخوانید

مدیریت درست منابع برق؛ از رفع نیازمندی شهروندان تا رشد اقتصادی

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنچه درین شماره می‌خوانید: •

بیشتر بخوانید

د بریښنا د سرچینو سم مدیریت؛ د خلکو د اړتیاوو له پوره کولو څخه تر اقتصادي ودې پورې

لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS) یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ. ___________________________________________________________________

بیشتر بخوانید

آیندۀ صلح در افغانستان؛ کشمکش های منطقوی و استراتیژی های جهانی

آقای اجمل جلال عضو مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی می باشد. در حقوق بین الملل، حکومت داری خوب و حاکمیت

بیشتر بخوانید