منع دانشجویان دختر از تحصیل و پیامدهای آن

برای جلوگیری از ایجاد فضای بد بینی، بی‌اعتمادی و گریز از کشور، امارت اسلامی در روشنی احکام اسلامی، آرای علمای کشور و نیاز مبرم جامعه به تعلیم، موعد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها را اعلان نماید و در این مدت تغییراتی چون فضای مناسب، نصاب تعلیم و غیره امور مربوط را سر و سامان بخشد.

بیشتر بخوانید

مشروعیت حقوقی نظام افغانستان؛ نیاز به قانون اساسی

فرایند تسوید و تدوین قانون اساسی جدید طوری طرح گردد که در فرجام به عنوان قانون اساسی شناخته شده و قابل قبول همه مردم باشد. در ضمن این‌که مردم در تدوین آن نقش داشته، اطمینان حاصل کنند که همه ارزش‌های اسلامی و ملی در آن در نظر گرفته شده‌است.

بیشتر بخوانید