منع دانشجویان دختر از تحصیل و پیامدهای آن

برای جلوگیری از ایجاد فضای بد بینی، بی‌اعتمادی و گریز از کشور، امارت اسلامی در روشنی احکام اسلامی، آرای علمای کشور و نیاز مبرم جامعه به تعلیم، موعد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها را اعلان نماید و در این مدت تغییراتی چون فضای مناسب، نصاب تعلیم و غیره امور مربوط را سر و سامان بخشد.

بیشتر بخوانید