امضای تفاهمنامۀ همکاری ميان مرکز مطالعات استراتیژيک و منطقوی و مؤسسۀ مطالعات سياسی اسلام اباد

تفاهمنامۀ همکاری‌های تخصصی ميان مرکز مطالعات استراتیژيک و منطقوی (CSRS) و مؤسسۀ مطالعات سياسی (IPS)، در مقر مؤسسۀ مطالعات سياسی

بیشتر بخوانید