آمار بلند تلفات ملکی در چهار سال حکومت وحدت ملی

  هفتۀ گذشته مارک لاوکک، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد برای امور بشردوستانه در سفر دو روزۀ خویش به افغانستان

بیشتر بخوانید