اجماع ملی نصاب و وضعیت تحصیلات عالی در افغانستان

  وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی در کشور، به خصوص معیاری‌سازی نصاب تحصیلات عالی، «اجماع ملی

بیشتر بخوانید