اختلافات داخلی و آیندۀ جمعیت اسلامی افغانستان

  اختلافات درون‌‌حزبی و چانه‌زنی‌های جمعیت اسلامی افغانستان بر سر تقسیم قدرت با ارگ ریاست جمهوری، از همان آغاز تشکیل

بیشتر بخوانید