استخراج غیرقانونی و نبود شفافیت در قراردادهای معادن افغانستان

  افغانستان دارای معادن و منابع طبیعی دست‌نخوردۀ زیادی می‌باشد؛ ولی ناامنی‌های طولانی و بی‌ثباتی فراگیر سیاسی  مانع استفادۀ درست

بیشتر بخوانید