افغانستان و جنگ سرد میان روسیه و امریکا

  ایران و روسیه دو کشوری اند که از چند سال به این‌سو از روابط آن‌ها با طالبان سخن گفته

بیشتر بخوانید