انتخابات ترکیه و پیروزی حزب عدالت و توسعه

پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اول نوامبر ترکیه از نظر بسیاری در سطح جهان غیرمنتظره بود. در

بیشتر بخوانید

وقتی کشتی نرم به خشونت می‌انجامد!

وحید مژده؛ نویسنده، ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی پایان قدرت جمهوری خواهان در امریکا و بقدرت رسیدن دیموکرات‌ها در سال

بیشتر بخوانید