تحلیل هفته – شماره: ۱۷۵ (از ۱۰ الی ۱۷ میزان ۱۳۹۵ هـ ش)

آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه کفنرانس بروکسل: دست‌آوردهای حکومت و تعهدات جامعۀ جهانی کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد افغانستان حکومت

بیشتر بخوانید