تحليل هفته – شماره: ۲۵۰ (از ۸ الی ۱۵ ثور ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه چرا جنگ افغانستان خونبارتر می‌گردد؟ نگاهی به وضعیت خونبار کنونی چالش‌های پیشرو تلاش‌های

بیشتر بخوانید