تحليل هفته – شماره: ۲۷۰ (از ۱۴ الی ۲۱ میزان ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه ماموریت جدید خلیلزاد و آیندۀ گفتگوهای صلح افغانستان ماموریت جدید زلمی خلیلزاد گفتگوهای

بیشتر بخوانید