سازمان ملل متحد و قضیۀ صلح در افغانستان

  غیرت عمروف، رئیس کمیتۀ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و هیأت همراهش هفتۀ گذشته (۲۹ اکتوبر ۲۰۱۷) در

بیشتر بخوانید