معارف افغانستان در کشاکش حکومت و طالبان

  معارف و تعلیم و تربیه یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌های زندگی بشریت بوده و نقش مهمی در روند

بیشتر بخوانید