کاهش ارزش پول افغانی؛ عوامل و تاثیرات آن

  کاهش ارزش واحد پول و بی‌ثباتی آن در برابر اسعار خارجی در یک کشور، اثراتی بالای نرخ مواد داخلی

بیشتر بخوانید