قضیۀ «دیورند» و تاثیرش بر روابط افغانستان و پاکستان

  در حالیکه اقدام پاکستان برای ساخت حصار مرزی در سراسر خط فرضی دیورند با مخالفت‌های زیادی در افغانستان مواجه

بیشتر بخوانید