وضعیت سکتور صحت و دسترسی به خدمات صحی در افغانستان

  ضياءالاسلام شيرانی / مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوی پس از تاسیس سازمان جهانی صحت در ۶ اپریل سال ۱۹۴۸م،

بیشتر بخوانید