کنفرانس قلب آسیا و تاثیرش بر وضعیت منطقه

ششمین کنفرانس قلب آسیا در مورد افغانستان، با حضور نماینده‌گان ۴۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حامی پروسۀ استانبول

بیشتر بخوانید