رسوایی بزرگ کشور های پیشرفته!

نوشته: دکتور علي محيي الدين قره داغي
معاون اتحاد جهانی علمای اسلام

ویروس کورونا کووید 19 کشور هایی را که در مجال اقتصادی، تخنیکی و عسکری پیشرفته اند، در میدان خدمات صحی رسوا ساخت. این کشور ها نتوانستند وسایل لازم صحی برای هزاران بیمار کورونا – نه میلیون ها بیمار- را تهیه کنند. امریکا که بزرگترین قوت عسکری و اقتصادی جهان به حساب می آید، ایتالیا و اسپانیا که از کشور های پیشرفتۀ اروپایی به شمار می رود، آنقدر درین مجال ناکام شدند که به حد رسوایی رسیدند. خصوصاً ایتالیا ک سومین اقتصاد ملی در منطقۀ یورو به حساب می آید و در مقام هشتمین اقتصاد در سطح جهان قرار داشته و عضو مجموعۀ 7 و مجموعۀ 20 است، اما در جانب صحی به حدی ناتوان بود که روسیه به مساعدت آن اقدام کرد و حتی وسایل کافی تنفس مصنوعی را برای بیست شش هزار مریض تهیه نتوانست.

بخش عربی رادیوی بی بی سی به تاریخ 17/3/2020 اعلان داشت که داکتران ایتالیایی مجبور می شوند که یک تعداد بیماران را علاج کنند و تعداد دیگر را به حال خود شان بگذارند. تعداد وفیات تا تاریخ 23/3/2020 از 6078 نفر گذشته است. و می افزاید: خانم کریستیان سالارولی رئیس واحد بخش عاجل در شفاخانۀ بیرگامو شهر لومباردی به اخبار (کوربیری دیلا سیرا) گفت: «اگر عمر شخصی از 80 سال بیشتر باشد، و از نفس تنگی شدیدی رنج ببرد، باز هم ناممکن است که مورد معالجه قرار گیرد. این کلمات خیلی درد آور است، اما متأسفانه یک حقیقت است»

در اکثر شفاخانه های ایتالیا و به خصوص در بخش های عاجل و مراقبت های جدی حالت به همین شکل است. در آنجا کمک ها بر اساس شمارۀ ثبت و مراجعه صورت نمی گیرد، بلکه بر اساس سن و سال انجام می یابد. در مناطق شمال لومباردی که مرکز انتشار کرونا است، فقط 1800 بستر در تمام موسسات دولتی و شخصی وجود دارد. سیتافانومانگون داکتر در شفاخانۀ لومباردی به رادیو بی بی سی گفت: وضعیت با گذشت هر روز بدتر می شود زیرا ما به آخرین سرحد امکانات خود رسیده ایم، مواد و توانمندی های بشری و تخنیکی ما در سطح ولایت کاملاً تمام شده، ما در انتظار رسیدن دستگاه های تنفس مصنوعی هستیم.

در اسپانیا بر حسب نشرات تاریخ 24/3/2020 اردوی اسپانیا اجساد بزرگسالانی را یافتند که در مرکز نگهداشت بزرگسالان مرده بودند. رئیس ارکان اردو روز دو شنبه تاریخ 24/3/2020 اعلان داشت که 14 مرکز مادرید بزرگترین مرکز انتشار بیماری بین بزرگسالان به شمار می رود.

امریکا که بزرگترین قوت اقتصادی و عسکری در جهان را در اختیار دارد، از کمبود مواد طبی به مشکل گرفتار است، به خصوص شهر سرمایه داری، نیویارک، شاروال این شهر از رئیس ترامپ خوستار تدخل اردو در جهت تهیۀ مواد طبی گردید. تا آنکه رئیس حالت اضطراری را به خاطر کورونا اعلان کرد و بعضی ایالت های امریکا را بیشتر مصیبت زده اعلان کرده و قوت های گارد ملی را آنها منتشر ساخت. شاروال نیویارک بیل دیبلاسیون در روز یکشنبه 22/3/2020 گفت: طی ده روز آینده شاهد کمبود بحران آفرین مواد طبی خواهیم بود، اکنون دستگاه های تنفس مصنوعی بیشتری نیاز داریم، در غیر آن مردم خواهند مرد.

و به این ترتیب وبای کرونا نشان داد که خدمات صحی در جهان سرمایه داری، که در اقتصاد، ثروت و رفاهیت در اوج خود رسیده اند، تا چه حدی ضعیف است. زمانی که ترامپ در سال 2016 به اقتدار  رسید، نظام صحی «اوباما کی یر» را الغا کرد. این برنامۀ صحی حدود 32 میلیون امریکایی نادار را تحت پوشش قرار می داد و در مقابل آن مالیات بر عایدات سهم ها و فواید پولی را 3.8 فیصد بالا برد. ولی ترامپ آنرا بار ثقیلی بر دوش اغنیاء خوانده و بدون این که بدیلی داشته باشد، لغو کرد و به این ترتیب دهها میلیون امریکایی بدون بیمۀ صحی باقی ماندند.

در مقابل آن، کشور های صنعتی پیشرفته دهها میلیارد را مصرف ستاره های فوتبال، رقص و آواز خوانی و افلام می سازند. تا حدی که پژوهشگر بیولوژی اسپانیا گفت: به بازی کن فوتبال یک میلیون یورو ماهانه می دهید و برای پژوهشگر بیولويی 1800 یورو، اکنون به دنبال علاج هستید؟ بروید نزد کریستیانو رونالدو ومیسی تا شما را علاج کند. این سخنان را نشریۀ Az Sport)) بخاطردفاع از فوتبال نشر کرده و پژوهشگر مذکور را مورد هجوم قرار داده است.

این خلل خطر ناک و سهل انگاری در رعایت مناسب، کمبود خدمات صحی، کرامت مسنین … تمام این مصایب ناشی از فکر سرمایه داری است که هدفی جز تعظیم و احترام فایده و ایجاد رفاهیت های افسانوی برای ارباب مال ندارد و بر اساس این فکر، بزرگ ترین انواع رفاهیت همان است که خواهشات، شهوات و هوای نفس این سرمایه داران را برآورده سازد.

امروز مشاهده می کنیم که دولت قطر به تنهایی 18000 بستر را برای استقبال از بیماران تهیه می کند در حالی که تعداد بیماران درین کشور از 500 نفر تجاوز نمی کند. این اقدام واقعاً از احترام و اهتمام قیادت این کشور نسبت به انسان، نسبت به شهروندان و مقیمین درین کشور بازگویی می کند از الله متعال توفیق بیشتر برای شان خواهانم.

آیا ممکن است، این زلزلۀ شدیدی که ویروس کورونا در سطح انسانیت و فعالیت های او ایجاد کرد، او را به سوی سلوک مستقیم انسانی آورده و بفهماند که توجه به علوم به خاطر غلبه، استکبار و اشغال سرزمین ها نیست؛ بلکه به خاطر خدمت انسان و طبیعت است؟

آیا ممکن است که کورونا جهان انسانیت را وحدت ببخشد، نه فقط در برابر کورونا، بلکه به خاطر تشکیل ائتلاف انسانی از نوع «حلف الفضول» که به هدف دفاع از مظلومان، بیچارگان و انسان های بیدفاع تشکیل یافت و رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت در آن شرکت ورزید؟

آیا کورونا می تواند کشور های سرمایه دار و پیشرفته را قانع سازد که جهان امروز به مثابۀ قریۀ کوچکی است که امنیت، کرامت، صحت و نظام اجتماعی آن غیر قابل تجزیه می باشد؟ درین صورت این وبای کشنده به خیر انسانیت تمام خواهد شد، زیرا عیوب انسان را بازگویی کرده و به اصلاح آن می پردازد.

آیا کورونا خواهد توانست که جهان پیشرفته! و سرمایه دار را قانع سازد که این پیش رفت مادی و تخنیکی هیچ چیزی را از شما دفع نمی تواند، اگر به انسان به حیث انسان توجه نداشته و به صحت، کرامت، و عزت او بدون در نظر داشت رنگ، نژاد و قومیت او احترام نگذارید؟

علم در سایۀ ربوبیت در خدمت انسانیت است

علم امروز در اکثر کشور ها به حدی طغیان کرده است که حامل خود را به طغیان واداشته و در برابر الله متعال قرار داده است، بلکه نظام کائنات را به چالش می گیرد. امروز برای یک تعداد انسان ها هیچ چیز بزرگتر و مهمتر از فایدۀ مادی، رفاهیت نیست و درین راه آماده اند هر نوع جنایت، اشغالگری، برده سازی، سوء استفاده و سیطره بر ثروت مستضعین را مرتکب شوند.

به همین سبب الله متعال که آخرین کتاب آسمانی را نازل کرد ، در ابتدای آن امر به قرائت فراگیر کاینات، انسان و کتاب هایی کرد که انسان را به ایمان خاشعانه در محراب علم می نشاند. و از او خواست که این قرائت شامل خود را در سایۀ ربوبیت و یا اسم الرحمن الرحیم و الرب آغاز نماید تا رحمتی برای عالمیان باشد و فرمود:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) [العلق : 1 ، 2]

بخوان به نام پروردگارت كه [ همه آفريده ها را ] آفريده ;(1) [ همان كه ] انسان را از علق به وجود آورد .(2)

بعد از آن از پیامبرش و از طریق او از امتش خواست که این قرائت شان شامل بوده و علم شان در سایۀ کرامت انسان و به خدمت انسان و تحقق حقوق او باشد.

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) [العلق : 3 – 5]

بخوان در حالى كه پروردگارت كريم ترين [ كريمان ] است .(3) همان كه به وسيله قلم آموخت ،(4) [ و ] به انسان آنچه را نمي  دانست تعليم داد .(5)

امروز با کمال تأسف، در تمدن مادی غربی می بینیم که این دو شرط ربانی از پیشرفت های علمی و تخنیکی غایب است. همچنان که مسلمانان از ساحۀ علمی غایب شده و این میدان را به دیگران رها کردند و در نتیجۀ آن به عقب رفته و دیگران در مقدمه قرار گرفتند، ولی بدون آن که این دو شرط مطلوب ربانی در ایشان تحقق یابد.

پس امروز مسلمانان مکلف اند که جهان را از نگاه اخلاقی رهبری کنند، اگر از نگاه علمی و تخنیکی رهبری نمی توانند، این مکلفیت و وجیبۀ ایست که به مقتضای وسطیت و گواهی تمدنی، به دوش دارند.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ [البقرة : 143]

و همان گونه شما را امتى ميانه [ ومعتدل و پيراسته از افراط و تفريط ] قرار داديم تا [ در ايمان ، عمل ، درستى و راستى ] بر مردم گواه باشيد

خود خواهی سرمایه داری!

ویروس کورونا پرده از چهره قبیح و خود خواهانۀ سرمایه داری غربی و به خصوص سرمایه داری امریکا برداشت، نظامی که فقط به ذات خود و منافع شخص خود می اندیشد. حتی با دوست و همراه خود اظهار بیگانگی کرده و درین مصیبتی که بالای اروپا نازل شد، نه تنها این که کوچک ترین مساعدتی نکرد،بلکه بدون مشوره با قیادت های اروپایی تمام سفر ها بین امریکا و اروپا را قطع کرد و خشم قیادت های اروپایی را بر انگیخت، تا اینکه روسیه و چین دست کمک به ایتالیا دراز کرد. و حتی اروپای واحد و دارای یک نظام پولی و … هیچ نوع کمکی به ایتالیا نکردند و این حالت از فروریزی اتحادیۀ اروپا سخن می گوید.

این جفاء در بین دوستان و برخورد آمیخته با قساوت قلبی با دیگران و تعامل به منطق دالر در تعبیرات رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به بهترین شکل آن تمثیل گردید. او اظهار داشت که همین منطق مادی در برابر همگان قابل اجراء است و هیچ چیزی بدون مقابل نخواهد بود: «در مقابل پول حمایت تان می کنیم، هواپیما های قیادت های تانرا در مقابل پول حمایت می کنیم و این سخنان را با تذلیل و اهانت اظهار داشت. به همین سبب هیبت امریکا در حال فروریزی است.

باور دارم که کورونا سقوط امریکا را سرعت بیشتر بخشید و خودخواهی و تکبر آن را رسوا تر کرد.  این سقوط بهترین جواب معاملهء قرن بود که امریکا می خواست طی آن سرزمین مبارک قدس و سایر اراضی فلسطینی را به اشغالگران بدهد و عرب ها قیمت آنرا بپردازند تا درین معامله دو بار خساره ببینند.

جهان امروز در تحت تأثیر کورونا غیر از جهان قبلی است، باور دارم که جهان بعد از دور شدن کرونا نظام دیگری را تشکیل خواهد داد و امید است که مسلمانان نقش خوبی درین گزار تاریخی داشته باشند، از خلال ابراز عظمت دین خویش که درین بحران به خوبی آشکار شد، از خلال وحدت خویش که بر مبنای عدل و کرامت انسان استوار است، و از خلال آزادی انسان از ذلت غلامی به سوی عزت و آزادی و نجات آن از ظلمت ها به سوی نور و از تفرقه به سوی وحدت و از ناتوانی به سوی حضور تمدنی گسترده، انجام دهد.

 و ما ذلک علی الله بعزیز و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *