آیا اسلامی ثقافت او جوماتونه تروریستان زیږوی؟

څو ورځې وړاندې د جمعیت اسلامی ګوند غړی عبدالحفیظ منصور په پارلمان کې اسلامی ثقافت او جوماتونه د “ترهګرۍ” زېږنده

بیشتر بخوانید