تحليل هفته – شماره: ۲۵۴ (از ۵ الی ۱۲ جوزا ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه نگاهی به راه‌کار نظامی امریکا در افغانستان راه‌کارهای جنگی امریکا (۲۰۰۱-۲۰۱۸) ارزیابی راه‌کار

بیشتر بخوانید