صلح؛ از تلاش‌‌های حکومت تا وعده‌های مکرر پاکستان

پس از خراب شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، مقامات پاکستانی یک بار دیگر برای همکاری گفتگوهای صلح میان حکومت

بیشتر بخوانید