تحليل هفته – شماره: ۲۵۹ (از ۱۶ الی ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه کنفرانس سعودی و آیندۀ صلح در افغانستان کنفرانس صلح یا وسیله‌ی فشار جدید؟!

بیشتر بخوانید