ماموریت جدید خلیلزاد و آیندۀ گفتگوهای صلح افغانستان

  حدود یک ماه قبل زلمی خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت امور خارجۀ امریکا، برای رهبری گفتگوهای صلح میان

بیشتر بخوانید