تحليل هفته – شماره: ۲۸۳ (از ۱۵ الی ۲۲ جدی ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه ایران ـ طالبان اړیکې؛ ایران کومې موخې پالي؟ د طالبانو سیمه‌ییزې اړیکې تهران

بیشتر بخوانید