تاثیرات عملیات الماس در شمال کشور

در چند هفتۀ اخیر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور به منظور راندن طالبان از ولایت فاریاب، عازم سمت

بیشتر بخوانید