گزارش کنفرانس مطبوعاتی «افغانستان در یک‌ونیم دهۀ گذشته»

  نتائج و خلاصۀ گزارش تحقیقی – تحلیلی «افغانستان در یک‌ونیم دهۀ گذشته» که از سوی مرکز مطالعات استراتیژیک و

بیشتر بخوانید