شمارۀ سوم مجلۀ تحلیل را از مکان‌های ذیل به دست بیاورید:

 

  • دفتر مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی – خوشحال مینه
  • انتشارات بیهقی – ده افغانان
  • انتشارات سعید – آسمایی وات
  • انتشارات قرطبه – پل باغ عمومی
  • انتشارات اصلاح افکار – خوشحال مینه
  • انتشارات مستقبل – خوشحال مینه
  • انتشارات جهان اسلام – کوتۀ سنگی
  • کتابفروشی شهر کتاب – سینمای پامیر
  • انتشارات خراسان – کارتۀ چهار، عروج پلازا

یادداشت: اگر می‌خواهید مجلۀ تحلیل را از دفتر مطالعات استراتژیک ومنطقوی بدست بیاورید، به شمارۀ 0784089590 در تماس شوید.

آدرس: خوشحال خان مينه، سرک بازار افشار، کوچۀ اول دست راست، خانۀ دوم – کابل

مجلۀ تحلیل

تحلیل یک ژرونال تحقیقی شش ماهه است که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک ومنطقوی به نشر می‌رسد. در این ژورنال مطالب تحقیقاتی بر موضوعات ملی، منطقوی و بین المللی به نشر می‌رسد.

هدف این ژورنال چگونگی بررسی سیاست‌ها در سطوح مختلف، رشد تفکر استراتژیک، بررسی چالش‌ها و پیشنهاد راه‌های حل آن می‌باشد، تا در نتیجه با پالیسی‌سازان در ساخت و تطبیق پالیسی بهتر، کمک گردد.

خواننده‌گان تحلیل به طور کلی پالیسی‌سازان، نخبه‌گان سیاسی، قانون‌سازان، تحلیلگران، محققین، رسانه‌ها، دیپلومات‌ها و اتحادیه‌های مسلکی و مدنی می‌باشند.

ژورنال تحلیل همکاری محققان، کارشناسان و شخصیت‌های مسلکی در عرصه های امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و سائر عرصه‌ها را می‌پذیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *