سیمینار: درک اوضاع کنونی؛ رهگشای فردای شگوفا

 

سیمیناری تحت عنوان «درک اوضاع کنونی؛ رهگشای فردای شگوفا» به منظور جلب توجه جوانان به عرصۀ تحقیق بی‌طرفانه و ارزش کار تحقیقاتی، روز دوشنبه (۲۲ اسد ۱۳۹۷) توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در کابل برگزار گردید. در این سیمینار، شماری از جوان فعال در عرصه‌های علمی و تحقیقی اشتراک ورزیدند.

محترم استاد سردار محمد دیندارخیل مسئول روابط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، سخنان افتتاحی مجلس را پیرامون هدف برگزاری این سیمینار ایراد نمود، سپس دکتور شاه رخ رؤوفی رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، در سخنرانی خویش به این سیمینار گفت: «درک وضعیت فعلی، کلیدی برای یافتن راه‌حل‌ چالش‌ها و مشکلات آینده است، ولی اینکه چگونه می‌توان درک درستی از وضعیت کنونی و جغرافیای ما حول خویش داشت و نقش مثبتی در تغییر و تحول آن ایفا نمود، بستگی به سه نکتۀ ذیل دارد: اول؛ تفکر در مورد چالش‌های موجود؛ که با بررسی همه جانبه اوضاع، علت یابی اسباب و علل، و جستجوی راه حلها می توان وضعیت کنونی را بهتر درک نمود و از یک تعامل احساساتی در برابر حوادث به تعامل خردمندانه و برنامه ریزی شده انتقال نمود. دوم؛ بررسی و مطالعه تاریخ؛ با شناخت درست تاریخ می توان پاسخ هایی برای بیرون شدن از تنگنا و بن بست ها یافت. تجارب ملت های مختلف را در برخورد با قضایای مختلف دانست. و همه اندیشمندان، تصورها و اندیشه های خود را از مسیر حرکت بشریت وام گرفته اند و پندها آموخته اند. مطالعۀ تاریخ برای فهم درست وضعیت کنونی و روشن کردن آینده است. سوم مطالعۀ عوامل پشت پرده وقایع و رویدادها؛ بررسی تاریخ و تفکر در چالش ها و پیوند حوادث با قضایای ما حول، می توان پشت پرده حوادث را برای ما روشن تر نماید.»

به گفتۀ او، نقش مراکز تحقیقاتی در این پروسه مهم و حیاتی است، ولی بیشتر اوقات برخی مفاهیم مهم و حساس، وارونه و یا مبهم به جامعۀ ما تقدیم می‌گردد که از یک‌سو باعث انحرافات در جامعه گردیده و از سوی دیگر باعث اتخاذ مواقف احساساتی برخی جوانان نیز گردیده است.

دکتور رؤوفی افزود: «زمانیکه ما چالش‌های موجود را درک نماییم، آن زمان در روشنی فهم درست از تاریخ و تجارب ملت های مختلف می‌توانیم اوضاع کنونی را به نحو بهتری بشناسیم و بر بنیاد آن از یک تعامل احساساتی به سوی یک تعامل برنامه ریزی شده و راهبردی برویم. وآنگاه می توان با یک «دید راهبردی» با رویدادها و حوادث تعامل خردمندانه و متوازن نمود و فرصت ها و چالش های موجود را بازشناخته و با اولویت بندی فعالیت ها راه فردای خویش را شگوفاتر بسازیم.»

به گفتۀ دکتور شاه‌رخ رؤوفی، همه این‌ها از طریق تحقیقات علمی میسر می‌گردد و با توجه به همین نیاز، مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در نظر دارد تا به برخی از جوانان فعال در عرصه‌های مختلف علمی، فرصت تحقیقات داوطلبانه تحت سرپرستی مرکز مطالعات را مهیا نماید.

مشترکین سیمینار نیز از برگزاری چنین سیمینارها و طرح مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی برای تدریب جوانان در عرصۀ تحقیق، استقبال نموده تأکید کردند که با اشتیاق فراوان در این برنامه اشتراک خواهند کرد.

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *