قطعنامه‌ی مشترک کنفرانس بین‌الافغانی صلح در دوحه

بسم الله الرحمن الرحیم
ما شرکت ‌کننده‌گان کنفرانس بین‌الافغانی صلح که به تاریخ ۱۶ و ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ مطابق با ۷ و ۸ جولای ۲۰۱۹ در شهر دوحه – قطر برگزار گردیده است، تلاش های جمهوری فدرال آلمان و دولت قطر را برای تامین صلح در افغانستان به دیده قدر نگریسته و از میزبانی صمیمانه آنان ابراز امتنان می نمانیم.
ما شرکت‌کننده‌گان کنفرانس همچنان از نقش سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، به ویژه آنانیکه زمینه‌ی نشست را برای مذاکرات با ایالات متحده‌ی امریکا و گفتگوهای بین‌الافغانی فراهم نموده‌اند، ستایش نموده و خواستار ادامه‌ی تلاش‌های شان برای تحقق صلح واقعی در کشور خویش هستیم.
از دید ما گفتگو و تفاهم کمک می کند تا به فهم مشترک درباره‌ی امروز و فردای کشور خود برسیم؛ و موانعی را که بر سر راه تفاهم و درک متقابل وجود دارد، برداریم. از اینرو همه بر ضرورت تداوم گفتگوها تاکید می‌نماییم.
ما شرکت کننده گان برای دستیبابی به صلح به نکات آتی توافق داریم.
1. تمام اشتراک کننده‌گان اتفاق کامل دارند که تحقق صلح پایدار، سراسری و با عزت – که خواست تمام مردم افغانستان می باشد – در نتیجه‌ی مذاکرات همه‌شمول افغانی ممکن و میسر است.
2. افغانستان کشور متحد، اسلامی و خانه مشترک همه‌ی اقوام باهم‌برادر و برابر می باشد. حاکمیت نظام اسلامی، تامین عدالت اجتماعی و سیاسی، تامین حقوق اساسی شهروندی، وحدت ملی، استقلال و حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های اند که تمام افغان ها به آن متعهد می‌باشند.
3. ملت ما که طی تاریخ گذشته – به خصوص چهل سال اخیر – در راه حفظ ارزش های اسلامی و ملی و استقلال قربانی داده، از جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه و طرف های داخلی می خواهیم که به ارزش های والای مذکور به دیده احترام بنگرند. برای اینکه افغانستان بار دیگر شاهد جنگ و بحران نباشد، تفاهم بین‌الافغانی میان سطوح مختلف جامعه در کشور ضرورت مبرم پنداشته می شود. حمایت جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه و عناصر داخلی را برای این  امر خطیر – که خیر همگان در آن نهفته است – خواهانیم.
4. از آنجاییکه مردم ما قربانیان اصلی جنگ هستند، ما شرکت کننده گان این کنفرانس، برای فراهم آوری زمینه‌ی مساعد، جهت مذاکرات موثر بین‌الافغانی برای تامین صلح، اقدامات ذیل را ضروری می دانیم:
أ‌. طرف‌های درگیر جنگ بجای به کارگیری ادبیات تهدید، انتقام جویی و جنگ طلبانه در بیانات رسمی خویش، از زبان ملایم استفاده نمایند.
ب‌. اشتراک کننده گان از گفتگوهای جاری در قطر حمایت نموده، و آن را در امر پایان دادن به جنگ تحمیلی کنونی در افغانستان موثر و مثبت تلقی می نمایند.
5. برای صیانت و حفاظت مردم از آسیب های جنگ و کاهش عواقب ناگوار آن به حد اقل و ایجاد فضای بهتر اعتماد برای تامین صلح، طرف های درگیر جنگ اقدامات  ذیل را به منصه‌ی اجرا در آورند:
أ‌. رهایی بی و قید و شرط زندانیان کهن سال، معیوب و بیمار
ب‌. تضمین امنیت تمام موسسات عام المنفعه از قبیل نهاد های دینی و مذهبی، شفاخانه ها، موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی، بازارها، بندهای آب گردان و محلات کار در سراسر کشور
ت‌. تضمین امنیت موسسات تعلیمی از قبیل مکاتب، مدارس، پوهنتون ها و دانشگاه ها و سایر موسسات تعلیمی
ث‌. تعهد بر حفظ جان، مال، عزت و منازل رهایشی مردم؛ و تلاش برای تقلیل تلفات ملکی به حد صفر
6. اطمینان از تامین حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی در چارچوب ارزش های اسلامی  و تآمین حقوق اقلیت های مذهبي
7. اشتراک کننده گان کنفرانس توافق دارند که نقشه راه صلح  بر اساس موازین ذیل استوار می باشند:
أ‌. توافق روی نظام اسلامی در افغانستان
ب‌. آغاز روند صلح همزمان با تکمیل شرایط لازم
ت‌. نظارت از تطبیق مواد موافقتامه صلح
ث‌. اصلاحات لازمه، حفظ و تقویه‌ی نهادهای اساسی، تاسیسات دفاعی و سایر نهادی های ملی که ملکیت همه افغان ها می باشند
ج‌. بازگشت و جابجایی مجدد مهاجرین و بی جاشده گان جنگ های داخلی
ح‌. بحث روی شرایط جدید همکاری و چگونگی ادامه‌ی روابط با کشورهای کمک کننده
خ‌. تایید توافقات صلح افغانستان در یک کنفرانس بین المللی
د‌. اخذ ضمانت مبنی بر عدم مداخله‌ی کشورهای منطقه و سایر کشورها در امور افغانستان در یک کنفرانس بین‌المللی
8. ما از تمام تلاش‌های صلح  در مورد افغانستان و از آن جمله  قطعنامه کنفرانس بین الافغانی مسکو که به تاریخ  ۵ و ۶ فبروری سال جاری دایر گردیده بود، حمایت می نماییم. از سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه می خواهیم که قطعنامه مشترک کنفرانس بین الافغانی دوحه در رابطه به صلح را تایید و حمایت نمایند.
و من الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *