نشست فصلی بورد علمی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی دائر گردید

نشست فصلی بورد علمی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی CSRS روز سه شنبه 16 جدی 1399 هـ ش/ 5 جنوری 2021م در دفتر مرکز مطالعات دائر گردید.
در نشست که به ریاست دکتور مصباح الله عبدالباقی دائر گردیده بود؛ اعضای بورد علمی مرکز هریک: استاد محمد زمان مزمل، استاد حمیدالله حنیف ( وکیل مجلس نماینده گان کشور)، دکتور عبدالصبور فخری، استاد رحیم الله حریفال، محمد مدثر اسلامی و نصیراحمد نویدی حضور داشتند. سکرتریت نشست توسط مدیر اجرایی CSRS امان الله تاند به پیش برده میشد.
درین نشست نخست راپور فعالیت های سه ماههء مرکز ( میزان، عقرب، قوس) توسط سکرتریت مجلس تقدیم گردیده و مورد نقد و بررسی اعضای مجلس قرار گرفت. اعضای بورد تأکید نمودند که ادارهء مرکز باید شبکهء محقیقین داوطلب خود را در داخل و خارج کشور، تقویت نموده تأثیر گذاری اش بر جامعه را بیشتر نماید.
بعداً پلان سه ماه زمستان ( جدی، دلو، حوت) ارائه گردیده و با پیشنهادات رئیس و اعضای مجلس تعدیلاتی در آن وارد گردید. اعضای نشست از پروژهء مشترک CSRS و AIMA در رابطه به اثر خشونت بالای عملکرد سکتور صحی کشور (که قرار است در 5 ولایت کشور عملی گردد) استقبال به عمل آورده تأکید نمودند تا طی سال های آینده چنین برنامه هایی وسعت داده شود. زیرا که از یک طرف بازدهی تخصصی آن چشم گیر است و از طرف دیگر باعث تقویت بنیهء مالی مرکز می گردد.
در نشست روی تصور پلان و بودجهء سال1400 ه ش/ 2021م بحث صورت گرفته تأکید صورت گرفت تا مرکز مطالعات بخش مطالعات تاریخی اش را که به سبب کرونا بسته شده بود، دوباره گشوده فعالیت های آنرا گسترش دهد. همچنان روی تأثیر گذاری بیشتر در جامعه و توسعهء روابط مرکز مطالعات با مراکز علمی مماثل تأکید صورت گرفت. اعضای بورد تأکید نمودند که مرکز مطالعات باید اولویات های کاری خود را مشخص تر ساخته، دیپارتمنت هاییرا به خاطر تحقیق روی سکتور های اساسی جامعه به وجود بیاورد.
درین نشست فیصله هایی مشخصی نیز صورت گرفت که ضمن اجندای کاری مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در آینده قرار خواهد گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *