منع دانشجویان دختر از تحصیل و پیامدهای آن

برای جلوگیری از ایجاد فضای بد بینی، بی‌اعتمادی و گریز از کشور، امارت اسلامی در روشنی احکام اسلامی، آرای علمای کشور و نیاز مبرم جامعه به تعلیم، موعد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها را اعلان نماید و در این مدت تغییراتی چون فضای مناسب، نصاب تعلیم و غیره امور مربوط را سر و سامان بخشد.

بیشتر بخوانید

له زده کړو څخه د ښځینه زده کوونکو منع کول او د هغو پایلي

د ښځې له تعلیم او پوهې څخه محرومول، که څه هم د یو څه لږ وخت لپاره وي، د ژوند کاروان ممکن تر ډیره وخته پورې پر شا بوځي او انسانی ټولنه ممکن له تمدني پړاو څخه وروسته پاتې کړي. دا دریځ چې د هیواد ټول کارپوهان او نور اسلامي هیوادونه او نړۍ یې په تعجب کې اچولې ده، له شک پرته به ډیرې ناوړه پایلې په داخلي او خارجي برخو کې له ځان سره ولري، چې یو څو ته یې لنډه اشاره کوو:

بیشتر بخوانید