افزایش رویدادهای ترافیکی و مکلفیت‌های کاری حکومت

  علاوه از این که به اثر جنگ جاری، رویدادهای مختلف امنیتی و حوادث طبیعی روزانه دها تن از شهروندان

بیشتر بخوانید

تلفات سنگین حوادث ترافیکی در افغانستان

  در کنار رویدادهای امنیتی و حوادث طبیعی، حادثه‌های ترافیکی نیز مرگبارترین رویدادها در چند سال اخیر در افغانستان بوده

بیشتر بخوانید